Vill du utveckla dig själv, ditt ledarskap och din coachkompetens?
Vi på CoachMastery utbildar från grunden till masternivå!

Upptäck CoachMastery!

Tjänster

Ledarutveckling, coaching, mentorcoaching och coachande handledning samt föreläsningar, workshops och kurser

Utbildningar

Diplomerad Coach, Cochande Handledning och Transformerande Coaching

CoachMastery

Väldigt välkomna till coachutbildnings- och ledarutvecklingsföretaget CoachMastery. Vår erfarenhet är lång och vi har gedigen kunskap. Vi håller den högsta kvalitetsnivån. Andragogiken är välutvecklad. Viljan är stark. Motivationen och lusten att coacha och lära (ut) ännu starkare. De sammanlagda coachtimmarna långt mer än 10 000. Coacherna 4 till antalet. Två av oss är Mastercertifierade och två är PCC certifierade. Alla 4 är ackrediterade Coachande Handledare och erfarna ledare.

Möt oss

Vi är fyra erfarna, kunniga, uppskattade och empatiska coacher. Tillsammans har vi coachat i cirka 12.000 timmar och i sammanlagt 50 år. Vi möter våra klienter precis där de befinner sig. Vi kan hålla dem i deras sårbarhet, förvirring och frustration såväl som i deras nyfikenhet, driv, kraft och vilja till förändring.

Vanliga frågor

Efter slutförd utbildning eller kurs hos CoachMastery kan du förvänta dig mycket kunskap, flera effektiva metoder och verktyg. Som gör att du direkt får nytta av kunskapen. Du kan förvänta dig att din medvetenhet om dig själv och andra ökar. Du kan förvänta dig en gedigen grund som tar dig vidare i din profession och till certifiering. Vi är med dig hela vägen till certifiering.

Du kan direkt tillämpa dina nya kunskaper i ditt möte med andra människor och i alla samtal du har, både i jobbet och privat. Du får ett coachande förhållningssätt som underlättar ditt och andras lärande och växande. 

Alla våra utbildningar är ackrediterade av ICF. Alla våra coacher går regelbundet i coachande handledning. Två av våra coacher är certifierade på PCC nivå hos ICF de andra två är certifierade på MCC nivå, som är den högsta nivån. Vi gör kurs utvärderingar på alla våra utbildningar. Vi gör utvärderingar på all mentorcoaching och mentorhandledning. Vi följer ICF’s etiska riktlinjer.

Som organisation får du framförallt ökad kompetens och en medarbetare som har en stärkt förmåga att jobba framåtsyftande. Din medarbetar får verktyg och tekniker för att leda och utveckla medarbetar och verksamhet.

Sagt om oss

Kontakt
Email: info@coachmastery.se

Tel: 0708-451939

Fersenväg 3 A, 211 42 Malmö

Följ oss