Anmälningsförfrågan till
Advanced Coaching & Leadership

Anmälan till
Advanced Coaching & Leadership

Advanced Coaching & leadership

Advanced Coaching & Leadership är vår fördjupningsutbildning i professionell coaching och coachande ledarskap (det coachande förhållningssättet).

Utbildningen är för dig som arbetat som coach, HR med coachande förhållnings- sätt och/eller coachande handledning, som chef, ledare, projektledare, rådgivare, lärare m fl i flera år. Kunskaperna du får här kan också vara vägen vidare till PCC eller MCC certifiering hos ICF (International Coach Federation).

Advanced Coaching & Leadership ger dig fördjupad kunskap, nya infallsvinklar och ny kunskap inom professionell coaching, de senaste motivationsteorierna, Transformational Presence Coaching, Energy Management, Body Management, Humanpsykologi, Neuro Leadership och Heart Management. Vi utforskar även ICF:s uppdaterade 8 kärnkompetenser och hur du blir mer kärnfull i din coaching. Andragogik (lärande för vuxna), coachande förhållningssätt, mastercoaching och upplevelsebaserat lärande baserat på bl. a AGES-metoden (David Rock m fl.) bär oss genom utbildningen. Likaså vårt motto,”Please Be Gentle, I´m Still Learning”(Robbie Williams).

I varje del i utbildningen får du teori, tekniker, verktyg, möjlighet att träna coaching och samtal samt reflektionsutrymme. Allt för att ditt lärande ska vara inspirerande, värdeskapande och lustfyllt. Detta baseras bl. a på olika lärstilar (Howard Gardner m fl.).
I alla våra utbildningar stärks och förankras din läroprocess med individuella mentortimmar. I den här utbildningen med 5 timmar mentorcoaching. I mentorcoachingen ingår att bli coachad av sin mentorcoach, som är en av våra erfarna certifierade coacher (som har minst PCC-certifiering), coacha sin mentorcoach och få feedforward. I den här utbildningen ingår också coachande handledning i grupp på ditt klientarbete och/eller ditt arbete med dina medarbetare.

DELTAGAREN FÅR

 • Diplom i Advanced Coaching & Leadership hos ett ICF (International Coach
 • Federation) ackrediterat coachutbildningsföretag
 • En fördjupning av din coachingkompetens samt vässade ledar- och samtalsverktyg.
 • Ökad kunskap i professionell coaching, motivationsteorier och verktyg,
 • Kunskap och träning i mastercoaching och kärnfull coaching samt ökad process- och systemförståelse.
 • En djupare utveckling av din självmedvetenhet och ditt inre ledarskap.
 • Mer kunskap om drivkrafter, potential, Energy management, Transformational
 • Coaching, Growth Mindset m.m
 • 5 mentorcoachtimmar (värde 18 000)
 • 2 halvdagar i grupp med coachande handledning
 • 45 certifieringstimmar (CCEU-poäng) hos ICF

ORGANISATIONEN FÅR

En medarbetare som har djupa kunskaper i professionell coaching och coachande ledarskap och fördjupad kommunikationskunskap och ett Growth Mindset. En spetskompetens-utveckling hos en medarbetare som kan leda till en högre certifiering som professionell coach. Ny coachkunskap, process- och systemförståelse.
En medarbetare med ett fördjupat lyssnande, med tydligare kommunikation och med verktyg för att leda mot mål samt engagera och motivera medarbetare genom att väcka deras förmåga att ta ansvar.

KURSUPPLÄGG

STEG 1: Mitt ledarskap och min coaching – min professionalism och mitt varande som ledare och/eller coach. Fördjupning i coachingens 8 kärnkompetenser, verktyg och modeller (2 dagar).

STEG 2: Kommunikation och motivation i olika dimensioner, kärnfull coaching, psykologiska processer, systemperspektiv och Growing Mindset (2 dagar).

STEG 3: Medvetandeskap, Transformational Coaching & Leadership samt ”Bärkraft” och Bubbel. Diplomering (2 dagar).

AVBOKNINGSVILLKOR

Vid avbokning senare än 4 veckor före utbildningens start debiteras 50 % av totalt pris. Vid avbokning senare än 2 veckor före utbildningens start debiteras 75% av totalt pris. Vid sjukdom går det bra att boka om sig till en senare utbildning (inom 2 år).  

DATUM
Steg 1: 20-21/4
Steg 2: 11-12/5
Steg 3: 15-16/6
Samtliga dagar kl 09.00 – 16.00

I utbildningen ingår även 2 halvdagar med Coachande Handledning och erfarenhetsutbyte.

Här kan man deltaga digitalt.
Dessa är: 6/5 kl 14.00-16.30 och 27/5 kl 14.00-16.30.

Kursledare är Britt Weide & Ann Kellheim. Ann och Britt är Mastercertifierade Coacher, ackrediterade coachande handledare samt certifierade Transformational Leadership Coaches hos Center for Transformational Presence. Båda har över 6 000 coachtimmar (vardera) samt har utbildat tusentals coacher, chefer, ledare och HR i professionell coaching, coachande ledaskap, förändringsarbete och coachande handledning.

PRIS
39 000 exkl moms.