Anmälningsförfrågan till
Coachande Handledning

Anmälan till
Coachande Handledning

Coachande Handledning

Coachande Handledning är en fördjupningsutbildning inom professionell coaching och vår grundutbildning i handledning med coaching som förhållningssätt och etisk bas.

Den här utbildningen i Coachande Handledning kan användas som ett steg för dig som vill certifiera dig som professionell coach hos ICF (International Coach Federation).

Utbildningen är första steget för dig som vill arbeta med Coachande Handledning i din profession vare sig du handleder coacher, chefer, ledare, HR, rådgivare eller lärare m fl.
Du som arbetar med coachande handledning handleder de som i sin tur coachar, leder, lär eller stöttar andra, den sk. 3:e personen, utifrån ett coachande förhållningssätt och med ett coachande ledarskap.

Utbildningen är för dig som arbetar med coaching, ledarskap, utbildning, utveckling eller HR samt för alla som möter människor i sin profession och som behöver utveckla sin relation till tredje person (individ eller grupp).

Utbildningen ger dig grundlig kunskap i Coachande Handledning och dess metoder såsom 7-eyed model, Trans-aktionsanalys och Psykologiska Processer. Du får kunskap i ICF:s 8 kärnkompetenser och flera samtalstekniker, metoder och verktyg från discipliner som Human- och relationspsykologi, systemtänk, processkunskap, Hjärtats Intelligens, Emotionell Intelligens och Transformerande Coaching (Transformational Presence Coaching).

Alla våra utbildningar vilar i en andragogik (lärande för vuxna) baserat på bl. a AGES-metoden (David Rock m fl.). Coachande förhållningssätt och upplevelsebaserat lärande löper som en röd tråd genom utbildningen, likaså vårt motto: ”Outbeyond right doing & wrong doing, there is a field – I’ll meet you there” (Rumi).

I varje del i utbildningen får du teori, tekniker, verktyg, möjlighet att träna coachande handledning och samtals- och reflektionsutrymme. Allt för att ditt lärande ska vara inspirerande, värdeskapande och lustfyllt. Detta baseras bl. a på olika lärstilar (Howard Gardner m fl.). I alla våra utbildningar stärks och förankras din läroprocess med individuella mentortimmar. I den här utbildningen med 7 timmar mentorhandledning. I mentorhandledningen ingår att bli handledd av sin mentorhandledare, som är en av våra erfarna certifierade handledare och coacher (som har minst PCC-certifiering), träna att coacha sin mentorhandledare och få feedforward, coachande handledning på ditt klientarbete på de klienter som du tränar handledning på och feedforward på dina röstinspelningar av din coachande handledning.

Detta är ett gediget sätt att lära coachande handledning och en förberedelse för dig som vill söka certifiering hos ICF.

DELTAGAREN FÅR

  • Diplom i Coachande Handledning hos ett ICF (International Coach Federation) ackrediterat coachutbildningsföretag
  • Ett effektivt kommunikations- och relationsverktyg
  • Kunskap i en dynamisk handledningsmetod, samt process- och systemförståelse
  • En utvecklad och stärkt självmedvetenhet och inre ledarskap
  • Mer tillgång till sin reflektions-och processförmåga och sin potential
  • Kursmaterial och boken ”Coachande Handledning – en metodbok för ledarutveckling och professionellt klientarbete” av Ann Kellheim & Britt Weide
  • 7 mentorcoachtimmar (värde 22 000)
  • 42 certifieringstimmar (CCEU-poäng) hos ICF, lärarledda lektioner
  • Utbildningen är på svenska
  • Behörighet/förkunskaper: Diplomerad coach eller motsvarande

ORGANISATIONEN FÅR

En medarbetare med en tryggare och vässad professionalism som kan handleda andra i organisationen inom områden de behöver växa i och behärska som t ex relationer, konflikter, vuxenkommunikation, systemtänk och win-win. Medarbetaren får även fördjupad kunskap i professionell coaching (coachande förhållningssätt) och kan använda detta ännu mer i ett coachande ledarskap. Kunskaper i grupphandledning, kompetensutveckling hos en medarbetare som kan leda till en certifiering till professionell coach/coachande handledare. Coachkunskap, process- och systemförståelse. En medarbetare med ett fördjupat lyssnande, med tydligare kommunikation och med verktyg för att leda mot mål samt engagera och motivera medarbetare genom att väcka deras förmåga att ta ansvar.

KURSUPPLÄGG

STEG 1: Grunderna i Coachande Handledning och flera av dess metoder, ICF: s 8 kärnkompetenser och etiska regler
(3 dagar).

STEG 2: Grunderna i professionella processer i mellanmänskliga relationer och olika kulturer och system. Fler metoder och verktyg och ditt klientarbete
(2 dagar).

STEG 3: Du som coachande handledare, din inre handledare och ditt klientarbete i Coachande Handledning. Diplomering, integrering och fördjupning av din handledningsförmåga
(1 dag).

AVBOKNINGSVILLKOR

Vid avbokning senare än 4 veckor före utbildningens start debiteras 50 % av totalt pris. Vid avbokning senare än 2 veckor före utbildningens start debiteras 75% av totalt pris. Vid sjukdom går det bra att boka om sig till en senare utbildning (inom 2 år).

PRIS
39 000 exkl moms.