Intresseanmäl, så återkommer vi till dig så snart som möjligt

Coachande ledarskap

Coachande Ledarskap/Coachande Förhållningssätt är skräddarsydda utbildningar för organisationer som vill kompetensutveckla sina chefer, ledare och medarbetare i Professionell Coaching och dess kärnkompetenser och metoder och få samtals- och förflyttningsverktyg. Vi har lång erfarenhet av detta och lyssnar in er och era behov så att det ger er det ni behöver för att stärka och utveckla er organisation, verksamhet och professionalism. Utbildningen lämpar sig för alla yrkesgrupper, professioner och branscher. Vi anpassar utbildningen efter er verksamhet och skapar tillsammans med er den design som ger er mest. Vi kan inkludera metoder och modeller från Coachande Handledning och dess systemiska perspektiv för de verksamheter där dessa kunskaper passar in t ex för er som arbetar med 3:e person såsom chefer över chefer, HR, verksamhetsutvecklare, rådgivare etc. Vi kan också erbjuda utbildning i Transformations- och förändringsarbete, Kulturutvecklingsarbete, Feedback/Feedforward kultur, Coachande Konfliktutveckling och svåra samtal.

NI FÅR

I varje del i våra utbildningar får deltagarna teorier, metoder, modeller, tekniker och verktyg. I alla utbildningar gör vi demos av olika metoder, tekniker och verktyg. Vi tränar mycket och utgår från er verklighet och verksamhet, allt i enlighet med AGES-metoden för vuxet lärande, David Rock et al. Vi har en andragogisk (vuxenfokus) lärmetod där vi samskapar och använder gruppens kunskaper och erfarenheter för att lära nytt och inkludera det i befintliga kompetenser, förmågor och beteenden. Allt för att lärande ska vara inspirerande, värdeskapande och motiverande I alla våra utbildningar stärks och förankras deltagarens läroprocess med individuella mentortimmar eller i mindre lärgrupper, antingen coachande sådana eller handledande.

 • Gedigna kunskaper från ett ICF (International Coach Federation) ackrediterat
 • Coachutbildningsföretag med högt certifierade coacher
 • Flera coachkompetenser samt skarpa ledar- och samtalsverktyg
 • En djupare utveckling av din självmedvetenhet och ditt inre- och yttre ledarskap
 • En utmanande reflektion av dina beteenden på arbetet och i ditt ledarskap samt ökad
 • förståelse för dina styrkor och överstyrkor
 • Mer kunskap om drivkrafter, potential och hur vi förflyttar oss för att nå våra mål mest effektivt, Energy management, Transformational Coaching, Growth Mindset m.m
 • Certifieringstimmar (CCEU-poäng) hos ICF

ORGANISATIONEN FÅR

Ökad kunskap i professionell coaching, coachande förhållningssätt/coachande ledarskap och fördjupad kommunikationskunskap och ett Growth Mindset. Gedigen och praktisk kompetensutveckling. Medarbetare med ett fördjupat lyssnande, vassare framåtsyftande frågor, tydlig samtalsmetodik och med tydligare kommunikation samt med verktyg för att leda mot mål samt engagera och motivera medarbetare genom att väcka deras förmåga att ta ansvar.

Vill Ni veta mer – Kontakta Britt Weide | britt@coachmastery.se | 0708-456721

Coachande Handledning är en fördjupningsutbildning inom professionell coaching och vår grundutbildning i handledning med coaching som förhållningssätt och etisk bas.

Den här utbildningen i Coachande Handledning kan användas som ett steg för dig som vill certifiera dig som professionell coach hos ICF (International Coach Federation).

Utbildningen är första steget för dig som vill arbeta med Coachande Handledning i din profession vare sig du handleder coacher, chefer, ledare, HR, rådgivare eller lärare m fl.
Du som arbetar med coachande handledning handleder de som i sin tur coachar, leder, lär eller stöttar andra, den sk. 3:e personen, utifrån ett coachande förhållningssätt och med ett coachande ledarskap.

Utbildningen är för dig som arbetar med coaching, ledarskap, utbildning, utveckling eller HR samt för alla som möter människor i sin profession och som behöver utveckla sin relation till tredje person (individ eller grupp).

Utbildningen ger dig grundlig kunskap i Coachande Handledning och dess metoder såsom 7-eyed model, Trans-aktionsanalys och Psykologiska Processer. Du får kunskap i ICF:s 8 kärnkompetenser och flera samtalstekniker, metoder och verktyg från discipliner som Human- och relationspsykologi, systemtänk, processkunskap, Hjärtats Intelligens, Emotionell Intelligens och Transformerande Coaching (Transformational Presence Coaching).

Alla våra utbildningar vilar i en andragogik (lärande för vuxna) baserat på bl. a AGES-metoden (David Rock m fl.). Coachande förhållningssätt och upplevelsebaserat lärande löper som en röd tråd genom utbildningen, likaså vårt motto: ”Outbeyond right doing & wrong doing, there is a field – I´ll meet you there” (Rumi).

I varje del i utbildningen får du teori, tekniker, verktyg, möjlighet att träna coachande handledning och samtals- och reflektionsutrymme. Allt för att ditt lärande ska vara inspirerande, värdeskapande och lustfyllt. Detta baseras bl. a på olika lärstilar (Howard Gardner m fl.). I alla våra utbildningar stärks och förankras din läroprocess med individuella mentortimmar. I den här utbildningen med 7 timmar mentorhandledning. I mentorhand-ledningen ingår att bli handledd av sin mentorhandledare, som är en avvåra erfarna certifierade handledare och coacher (som har minst PCC-certifiering), träna att coacha sin mentorhandledare och få feedforward, coachande handledning på ditt klientarbete på de klienter som du tränar handledning på och feedforward på dina röstinspelningar av din coachande handledning.

Detta är ett gediget sätt att lära coachande handledning och en förberedelse för dig som vill söka certifiering hos ICF.

DELTAGAREN FÅR

 • Diplom i Coachande Handledning hos ett ICF (International Coach Federation) ackrediterat coachutbildningsföretag.
 • Ett effektivt kommunikations- och relationsverktyg.
 • Kunskap i en dynamisk handledningsmetod, samt process- och systemförståelse.
 • En utvecklad och stärkt självmedvetenhet och inre ledarskap.
 • Mer tillgång till sin reflektions-och processförmåga och sin potential
 • Kursmaterial och boken ”Coachande Handledning – en metodbok för ledarutveckling
 • och professionellt klientarbete” av Ann Kellheim & Britt Weide
 • 7 mentorcoachtimmar (värde 22 000)
 • 42 certifieringstimmar (CCEU-poäng) hos ICF

ORGANISATIONEN FÅR

En medarbetare med en tryggare och vässad professionalism som kan handleda andra i organisationen inom områden de behöver växa i och behärska som t ex relationer, konflikter, vuxenkommunikation, systemtänk och win-win. Medarbetaren får även fördjupad kunskap i professionell coaching (coachande förhållningssätt) och kan använda än mer i ett coachande ledarskap. Kunskaper i grupphandledning, kompetensutveckling hos en medarbetare som kan leda till en certifiering till professionell coach/coachande handledare. Coachkunskap, process- och systemförståelse. En medarbetare med ett fördjupat lyssnande, med tydligare kommunikation och med verktyg för att leda mot mål samt engagera och motivera medarbetare genom att väcka deras förmåga att ta ansvar.

KURSUPPLÄGG

STEG 1: Grunderna i Coachande Handledning och flera av dess metoder, ICF: s 8 kärnkompetenser och etiska regler (3 dagar).

STEG 2: Grunderna i professionella processer i mellanmänskliga relationer och olika kulturer och system. Fler metoder och verktyg och ditt klientarbete (2 dagar).

STEG 3: Du som coachande handledare, din inre handledare och ditt klientarbete i Coachande Handledning. Diplomering, integrering och fördjupning av din handledningsförmåga (2 dagar).

AVBOKNINGSVILLKOR

Vid avbokning senare än 4 veckor före utbildningens start debiteras 50 % av totalt pris. Vid avbokning senare än 2 veckor före utbildningens start debiteras 75% av totalt pris. Vid sjukdom går det bra att boka om sig till en senare utbildning (inom 2 år).  

PRIS
37 000 exkl moms.