Intresseanmäl, så återkommer vi till dig så snart som möjligt

Gruppen

Grupp- och Teamcoaching
Vi har stor erfarenhet av grupp- och teamutveckling och vet att betydelsen av en välfungerande grupp eller ett välfungerande team är avgörande för att nå mål och utföra uppdrag framgångsrikt. Vi skiljer på Gruppcoaching och Teamcoaching. Gruppcoaching är när man coachar en grupp där gruppmedlemmarna kan ha olika funktioner och flera uppdrag och de är inte beroende av varandra för att nå resultat. Team är en liten grupp med ett delat ansvar, ett gemensamt uppdrag och mål och där teammedlemmarna är beroende av varandra för att lyckas. I båda utvecklingsprocesserna jobbar och samskapar vi tillsammans med gruppen/teamet för att öka kunskap, gemenskap och trygghet, skapa förståelse, utveckla god kommunikation, tydliggöra ansvarsfördelning och motivation för uppdraget och målet. 

Vill Ni veta mer – Kontakta Britt Weide | britt@coachmastery.se | 0708-456721