Konsten att Leda med Hjärtat är ett samarbete vi på CoachMastery har med Charlotte Hagö från Shining Heart. Här tränar vi dig, som ledare, i att vara den holistiska, medvetna och empatiska ledaren du kan vara.
Konsten att Leda med Hjärtat är ledarutveckling för chefer, ledare, ledningsgrupper och styrelseledamöter som vill utveckla sin förmåga i hjärtats visdom och Konsten att Leda med Hjärtat. I Konsten att Leda med Hjärtat arbetar vi på ett djupare plan som bär oss både i nuet och framåt. Här inkluderar vi både hjärta och hjärna. Det påverkar både människors välmående och förmåga att engagera sig i sina egna liv och på sina arbetsplatser. Detta leder till ett hållbart ledarskap där relationer blir trygga och enkla att leva med. Vi är ytterst lite tränade i att agera utifrån hjärtats visdom. I tider där vi mäter och premierar hårda fakta så som pengar och kundstock, antal besök, antal genomförda aktiviteter inom näringsliv och myndigheter, är det svårt att värja sig och komma till sitt fulla uttryck – sitt äkta jag och sin sanna potential. Vad vinner vi på att bejaka hela människans potential? Vi anser att en transformation av både människor, företag och organisationer är nödvändig för att vi ska kunna leva hållbart i en snabbt föränderlig värld. Vi behöver tänka annorlunda, leva och leda på ett sätt där vi ser och tar tillvara varandras styrkor och potential. Vi behöver skapa en arbetsmiljö som är trygg och kreativ, där människor kan blomma ut och därmed skapa bättre resultat. I en sådan miljö är vi tydliga, relationerna och kommunikationen äkta och ledarskapet stöttande och stärkande. Det påverkar arbetsgivarvarumärket positivt. Det får våra medarbetare att växa. Vi minskar psykisk ohälsa. Vi blir mer klarsynta och vår hälsa blir bättre. Automatiskt blir våra prestationer också bättre.

Gå gärna in på Leda med Hjärtats hemsida eller kontakta 

Britt Weide | britt@coachmastery.se | 0708-456721

Konsten att Leda med Hjärtat är ett samarbete vi på CoachMastery har med Charlotte Hagö från Shining Heart. Här tränar vi dig, som ledare, i att vara den holistiska, medvetna och empatiska ledaren du kan vara.
Konsten att Leda med Hjärtat är ledarutveckling för chefer, ledare, ledningsgrupper och styrelseledamöter som vill utveckla sin förmåga i hjärtats visdom och Konsten att Leda med Hjärtat. I Konsten att Leda med Hjärtat arbetar vi på ett djupare plan som bär oss både i nuet och framåt. Här inkluderar vi både hjärta och hjärna. Det påverkar både människors välmående och förmåga att engagera sig i sina egna liv och på sina arbetsplatser. Detta leder till ett hållbart ledarskap där relationer blir trygga och enkla att leva med. Vi är ytterst lite tränade i att agera utifrån hjärtats visdom. I tider där vi mäter och premierar hårda fakta så som pengar och kundstock, antal besök, antal genomförda aktiviteter inom näringsliv och myndigheter, är det svårt att värja sig och komma till sitt fulla uttryck – sitt äkta jag och sin sanna potential. Vad vinner vi på att bejaka hela människans potential? Vi anser att en transformation av både människor, företag och organisationer är nödvändig för att vi ska kunna leva hållbart i en snabbt föränderlig värld. Vi behöver tänka annorlunda, leva och leda på ett sätt där vi ser och tar tillvara varandras styrkor och potential. Vi behöver skapa en arbetsmiljö som är trygg och kreativ, där människor kan blomma ut och därmed skapa bättre resultat. I en sådan miljö är vi tydliga, relationerna och kommunikationen äkta och ledarskapet stöttande och stärkande. Det påverkar arbetsgivarvarumärket positivt. Det får våra medarbetare att växa. Vi minskar psykisk ohälsa. Vi blir mer klarsynta och vår hälsa blir bättre. Automatiskt blir våra prestationer också bättre.

Gå gärna in på Leda med Hjärtats hemsida www.ledamedhjartat.se eller kontakta 

Britt Weide | britt@coachmastery.se | 0708-456721

Kontakt
Email: info@coachmastery.se

Tel: 0708-451939

Följ oss