Intresseanmäl, så återkommer vi till dig så snart som möjligt

Ledaren

Ledarutveckling
Hos oss får du utvecklas som ledare i reflekterande, lärande och coachande samtal. Vi möter dig där du befinner dig, håller dig och utmanar dig medan du utforskar mer av dig och dina ledarförmågor. Vi samskapar med dig för att du ska växa och lära dig från din verklighet och arbetssituation. Vi inspirerar med coachande metoder, tekniker och verktyg som du dessutom får glädje av i ditt eget ledarskap för att utveckla ditt ledarskap inom t ex områdena ”Jag som ledare, Min ledarstil, Min kommunikationsstil, Mina professionella relationer, Min karriärväg”. Våra metoder är coaching, coachande handledning och mentorskap (läs mer om dessa under ”individed”). Dessa kryddas med varje coachs personliga stil och erfarenhet. Här kan du välja på chefs- och ledarerfarenhet, terapeut- och beteendevetarbakgrund. 
HR-erfarenhet,marknadsföringskompetens, elitidrottserfarenhet, psykosyntes, TPLC (Transformerande Coaching), NLP och sjuksköterskekompetens.

Executive Coaching
Executive coaching är för de chefer och ledare som har störst ansvar i organisationen t ex för flera avdelningar, verksamheter, ledningsgrupper, skolor, affärsområden etc och som vill satsa på en gedigen professionell utveckling där vi arbetar med både dem själva, deras ledarskap och chefskap, systemen de verkar i och mot och alla relationer de behöver bemästra. Under cirka 1 år jobbar du dynamiskt och ”kommittat” med en av våra erfarna coacher som utmanar och håller dig i alla dina frågeställningar och processer. I Executive coaching ingår alltid ett väl beprövat analysverktyg, med fokus på ledarskap, som reflektionsunderlag i utvecklingsprocessen. 

Vill Ni veta mer – Kontakta Britt Weide | britt@coachmastery.se | 0708-456721