Anmälningsförfrågan till
Transformerande Coaching

Anmälan till
Transformational Coaching

Transformerande Coaching

Transformerande Coaching är för dig som vill jobba mer på djupet med dig själv, dina klienter eller medarbetare. Du lär dig hur du coachar människors inre; värderingar, behov, motivation och drivkrafter samt deras potential och varaktiga beteendeförändringar. Du lär dig ett holistiskt perspektiv och får tekniker och verktyg för att coacha hela människan; tanke, känsla, själ och kropp.

Denna utbildning är en av våra fördjupningsutbildningar i professionell coaching och coachande ledarskap. Kunskaperna du får här kan också vara vägen vidare till PCC eller MCC certifiering hos ICF (International Coach Federation).

Transformerande Coaching ger dig fördjupad kunskap, nya infallsvinklar och ny kunskap inom professionell coaching, de senaste motivationsteorierna, Transformational Presence Coaching, Energy Management, Body Management, Humanpsykologi, Neuro Leadership och Heart Management. Vi utforskar även ICF:s uppdaterade 8 kärnkompetenser och hur du blir mer kärnfull i din coaching. Andragogik (lärande för vuxna), coachande förhållningssätt, mastercoaching och upplevelsebaserat lärande baserat på bl. a AGES-metoden (David Rock m fl.) bär oss genom utbildningen. Likaså vårt motto,”Please Be Gentle, I´m Still Learning”(Robbie Williams).

Du får aktuell och relevant teori samt tekniker och verktyg, möjlighet att träna coaching och samtal samt reflektionsutrymme. Allt för att ditt lärande ska vara inspirerande, värdeskapande och lustfyllt.

DELTAGAREN FÅR

  • Diplom i Transformerande Coaching hos ett ICF (International Coach Federation) ackrediterat coachutbildningsföretag
  • 21 certifieringstimmar (CCEU-poäng) hos ICF, lärarledda lektioner
  • En fördjupning av din coachingkompetens samt vässade ledar- och samtalsverktyg
  • Ökad kunskap i professionell coaching, motivationsteorier och verktyg
  • Kunskap och träning i process- och systemförståelse
  • En djupare utveckling av din självmedvetenhet och ditt inre ledarskap
  • Mer kunskap om potential, Energy Management, Transformational Coaching och Growth Mindset
  • Utbildningen är på svenska och på internat i Skåne
  • Behörighet/förkunskap: Diplomerad Coach eller motsvarande

ORGANISATIONEN FÅR

En medarbetare som har djupa kunskaper i professionell coaching och coachande ledarskap och fördjupad kommunikationskunskap och ett Growth Mindset. En spetskompetensutveckling hos en medarbetare som kan leda till en högre certifiering som professionell coach. Ny coachkunskap, process- och systemförståelse. En medarbetare med ett fördjupat lyssnande, med tydligare kommunikation och med verktyg för att leda mot mål samt engagera och motivera medarbetare genom att väcka deras förmåga att ta ansvar.

AVBOKNINGSVILLKOR

Vid avbokning senare än 4 veckor före utbildningens start debiteras 50 % av totalt pris. Vid avbokning senare än 2 veckor före utbildningens start debiteras 75% av totalt pris. Vid sjukdom går det bra att boka om sig till en senare utbildning (inom 2 år).  

Kursledare är Britt Weide & Ann Kellheim. Ann och Britt är Mastercertifierade Coacher, ackrediterade Coachande Handledare samt certifierade Transformational Leadership Coaches hos Center for Transformational Presence. Båda har över 6 000 coachtimmar (vardera) samt har utbildat tusentals coacher, chefer, ledare och HR i professionell coaching, coachande ledaskap, förändringsarbete och coachande handledning.

PRIS: 16 000 exkl moms + kost & logi 4 000

 

Transformerande Coaching – Introduktion

Här får du inblick i och en introduktion till Transformerande Coaching. Vi träffas under 1 dag, 9.00-16.00, i våra lokaler i Malmö. Pris för detta är 3 000 exkl moms.

Välkommen!