Upptäck våra Utbildningar

Diplomerad
Coach

Diplomerad coach är vår grundutbildning i professionell coaching och det coachande förhållningssättet.

Coachande Handledning

Coachande Handledning är en fördjupningsutbildning inom professionell coaching och vår grundutbildning i handledning.

Advanced Coaching & Leadership

Advanced Coaching & Leadership är vår fördjupningsutbildning i professionell coaching och coachande ledarskap.

Coachande Ledarskap

Coachande Ledarskap är skräddarsydda utbildningar för organisationer som vill kompetensutveckla sina chefer, ledare och medarbetare.

Sagt om oss

Vanliga frågor

En mentorcoach är en erfaren coach, som coachar och handleder en coach under utbildningen eller en utbildad coach vidare i sin utveckling. CoachMasterys mentorcoacher är samtliga certifierade på minst PCC-nivå och tränade av kursledningen i att mentorcoacha. Samtliga går regelbundet i coachande handledning och är kopplade till vårt etiska råd, som kvalitetsincitament.

När en coach coachar en coach, eller en coachande ledare, är det mentorcoaching. Oftast fokuseras mentorcoachingen på metoderna och tekniken i ledarskapet eller coachingen samt att coachen/den coachande ledaren ska förkovra sig och bli mer professionell, trygg och nå certifiering (om så önskas). Ledarens eller coachens profession, roll och utveckling tas också upp. En mentorcoach är en erfaren coach som vid behov även kan ge råd och dela med sig av sina erfarenheter utanför coachprocessen.

Coachande Handledning är när en coach/ledare/HR m fl utvecklar och kvalitetssäkrar sitt coacharbete eller sitt ledarskap, med fokus på tredje person, (klienten/medarbetaren/chefen), med hjälp av en professionellt utbildad coachande handledare, som använder coaching i sitt handledningsarbete.

Handledaren har en fördjupad kunskap i coachande handledning, coaching, systemiska perspektiv och de psykologiska processer som sker i detta arbete. Genom att kontinuerligt använda coachande handledning håller du din profession högt och dina verktyg vassa och klara att användas. Du når även en djupare förståelse för ditt eget förhållningssätt till din coaching och ditt klientarbete, och du ser din storhet som coach/coachande ledare och i ditt coacharbete.

Som professionell coach är det viktigt att konsekvent hålla kvaliteten hög i det professionella arbetet, samt utvecklas och fylla på de egna batterierna med både kunskap och energi. Detta gör CoachMastery med mentorcoachande feedback i t ex triadcoaching och democoaching, samt med coachande handledning. Därtill är samtliga coacher kopplade till vårt etiska råd, som vidare kvalitetsincitament.

Vi mentorcoachar dig som vill certifiera dig och/eller förkovra dig i professionen. Våra mentorcoacher har mentorcoachat coacher till alla certifieringsnivåer i flera år. Du som vill växa, utmanas, hållas, fördjupa dig och lära mer är varmt välkommen.

Kontakt
Email: info@coachmastery.se

Tel: 0708-451939

Följ oss