Intresseanmäl, så återkommer vi till dig så snart som möjligt

Verksamheten

Vi har arbetat i många år med att stötta, guida och utveckla individer, team, grupper och organisationer i deras kommunikations- och kulturarbete såväl som vid konflikter.
Kommunikationsarbete handlar om att lära känna sin egen och sin grupps kommunikationsstil och hitta strategier och metoder för att kunna kommunicera med olika personligheter och funktioner i organisationen både i fysiska möten och digitalt, vilket är aktuellt nu mer än någonsin för alla att utveckla. I kulturarbete hjälper vi våra kunder att skapa den kultur som gagnar verksamheten bäst. Här tittar vi på organisationens och gruppens syften, värderingar, spelregler och system och hur dessa behöver synliggöras, tydliggöras och utvecklas. Vi stöttar individer och grupper vid konflikter. Vi ser konflikter som ett naturligt fenomen och en utvecklingsmöjlighet till att lära känna varandra, öka förståelsen för olika perspektiv, lära av varandra och stärka samarbeten och därmed bli mer effektiva. I detta arbete växer alla.

Vill Ni veta mer – Kontakta Britt Weide | britt@coachmastery.se | 0708-456721