Anmälningsförfrågan till Diplomerad Coach

Anmälan till Diplomerad Coach

Diplomerad coach

Diplomerad coach är vår grundutbildning i professionell coaching och det coachande förhållningssättet.

Diplomerad coach är det första steget för dig som vill certifiera dig som professionell coach hos ICF (International Coach Federation). Utbildningen är också första steget för dig som vill arbeta utifrån ett coachande förhållningssätt och med ett coachande ledarskap.

Utbildningen ger dig en grundlig kunskap i ICF:s coachfundament och 8 kärnkompetenser. Du får kunskaper, metoder och verktyg från discipliner som NLP (Neuro Lingvistisk Programmering), Neuro Ledarskap, Transformerande Coaching (Transformational Presence in Leadership & Coaching) och Coachande Handledning (Coaching Supervision).

Andragogik (lärande för vuxna), coachande förhållningssätt och upplevelsebaserat lärande baserat på bl. a AGES-metoden (David Rock m fl.) löper som en röd tråd genom utbildningen. Likaså vårt motto: ”Please Be Gentle, I´m Still Learning” (Robbie Williams).

I varje del i utbildningen får du teori, tekniker, verktyg, möjlighet att träna coaching, reflektera och diskutera. Allt för att ditt lärande ska vara inspirerande, värdeskapande och lustfyllt. Detta baseras bl. a på olika lärstilar (Howard Gardner m fl.).

I alla våra utbildningar stärks och förankras din läroprocess med individuella mentortimmar. I den här utbildningen med 10 timmar mentorcoaching. I mentorcoachingen ingår att bli coachad av sin mentorcoach, som är en av våra erfarna certifierade coacher (som har minst PCC-certifiering), träna att coacha sin mentorcoach och få feedforward, coachande handledning på ditt klientarbete på de klienter som du tränar coaching på samt att få feedforward på röstinspelningar som du gör när du tränar coaching. Detta är ett gediget och effektivt sätt att lära coaching och en förberedelse för dig som vill söka certifiering hos ICF.

DELTAGAREN FÅR

  • Diplom i professionell coaching hos ett ICF (International Coach Federation) ackrediterat coachutbildningsföretag
  • Ett effektivt ledar- och samtalsverktyg
  • Kunskap i en dynamisk kommunikationsmetod, process- och systemförståelse.
  • En utvecklad och stärkt självmedvetenhet och inre ledarskap
  • Mer tillgång till sina drivkrafter och sin potential
  • Kursmaterial och boken ”Coachande Handledning – en metodbok för ledarutveckling och professionellt klientarbete” av Ann Kellheim & Britt Weide
  • 10 mentorcoachtimmar (värde 25 000)
  • 64 certifieringstimmar (CCEU-poäng) hos ICF, lärarledda lektioner
  • Utbildningen är på svenska

ORGANISATIONEN FÅR

En medarbetare som behärskar ett coachande förhållningssätt och kan använda ett coachande ledarskap. Kunskaper i gruppcoaching. En kompetensutveckling hos en medarbetare till en certifiering till professionell coach. Coachkunskap, process- och systemförståelse. En medarbetare med ett fördjupat lyssnande, med tydligare kommunikation och med verktyg för att leda mot mål samt engagera och motivera medarbetare genom att väcka deras förmåga att ta ansvar.

KURSUPPLÄGG

STEG 1: Grunderna i professionell coaching, ICF: s Fundament, Etiska regler och 8 kärnkompetenser (3 dagar).

STEG 2: Metoder och verktyg bl a NLP och Transformerande Coaching (2 dagar).

STEG 3: Du som professionell coach och/eller coachande ledare och ditt klientarbete – Coachande Handledning
(2 dagar).

STEG 4: Diplomering, integrering och fördjupning av din coachförmåga (1 dag).

AVBOKNINGSVILLKOR

Vid avbokning senare än 4 veckor före utbildningens start debiteras 50 % av totalt pris. Vid avbokning senare än 2 veckor före utbildningens start debiteras 75% av totalt pris. Vid sjukdom går det bra att boka om sig till en senare utbildning (inom 2 år). 

PRIS
36 000 exkl moms.