Intresseanmäl, så återkommer vi till dig så snart som möjligt

Individen

Coaching är för dig som vill utvecklas som människa; personligt och/eller professionellt. I förtroliga och medvetandeskapande samtal håller och utmanar vi dig under din utvecklingsprocess. Du får lära känna dig själv bättre och hitta dina inre styrkor och resurser för att växa och ta dig en bit på vägen eller ända fram till ditt önskade läge.

Mentorcoaching är lärande samtal för dig som vill utvecklas i din roll och profession som Coach. I dessa samtal får du upptäcka mer om din coachstil, utveckla dina coachförmågor, bli medveten om coachfällor och hur du kan lära dig av dessa samt vässa på din förståelse för och användning av ICF:s kärnkompetenser. Vi har mentorcoaching från grundnivå till masternivå (diplom, ACC, PCC och MCC). Mentorcoaching ingår som en del i alla våra diplomutbildningar.

Coachande Handledning – individuellt Coachande Handledning är för dig som vill utvecklas i din yrkesroll, ditt ledarskap och i dina relationer. Coachande Handledning är professionella, reflekterande och samskapande samtal i en trygg och lärande miljö som ger dig möjlighet att reflektera, få insikter och verktyg samt utvecklas i din profession. Tillsammans med en erfaren Coachande Handledare, som har lång erfarenhet av att coacha, leda och handleda andra, får du upptäcka mönster, nya perspektiv och undersöka relationer och system (grupper och organisationer). I samtalen får du syn på och förståelse för hur människor, och du själv, fungerar i olika möten, relationer och system. När detta inte är välfungerande tar det mycket energi och minskar effektivitet och resultat. Coachande Handledning hjälper dig till konstruktiva beteenden. Lärandet och verktygen du får i Coachande Handledning stärker dig och du kan omsätta det direkt in i din arbetsvardag.